POSITION:  HOME >> Contact
     

Tianjin WeiMing Industrial & Trading Co. Ltd.

24th Floor, Tianxing River Front Square No. 81, 11-jing Road, Tianjin, China

Post Code: 300171

Tel: 0086 22 24109310

 Fax: 0086 22 24152385

Website: www.wmitc.com

E-mail: waiming@wmitc.com